صنوف  آنلاین انگلیسی برای دختران و زنان افغانستان 

صنوف  آنلاین انگلیسی برای دختران و زنان افغانستان 

آیا شما یک خانم افغان هستید که قصد ادامه تحصیل را دارید اما سطح زبان انگلیسی شما مانع کسب فرصت های تحصیلی در دانشگاه ها/ پوهنتون های معتبر دنیا شده است؟پس فورم ضمیمه را تکمیل کنید و شانس خود را برای شمولیت در کلاس های اختصاصی زبان انگلیسی توسط اساتید بین المللی زبان فراهم نمایید. با هم برای آینده بهتر […]