فورم اشتراک در برنامه های تخصصی دیتاساینس

فورم اشتراک در برنامه های تخصصی دیتاساینس

:برای اشتراک در دوره های تخصصی دیتاساینس در رشته های ذیل – Python Programming – Data Engineering -Data Mining -Statatistics – Machine Learning که توسط یکی از پوهنتون/دانشگاه های معتبر ایالات متحده امریکا برای جوانان افغان دایر خواهد شد فورم سروی ذیل را تکمیل کنید https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTVWNW32fj0nYGf1DWLBtrz5NsPSEqzv2ScuPDLHUj4Ed81w/viewform?fbclid=IwAR3PFSSQcNHtD5gsMsh1VNQ41dlESWvE4_4E4ecGj06LPZmUai5AJQzJdhk

Grants for Afghan Scholars

Grants for Afghan Scholars

Research Grants for Scholars  The Afghanistan Research Initiative, Graduate School of Development, offers support to Afghan scholars in the diaspora or non-Afghan scholars holding university or research positions conducting research and who can engage Afghan students as assistants in their projects. Preference is given to research projects in the social sciences, humanities, gender studies, and biological, earth, and environmental sciences […]

تبیین امنیت ملی افغانستان در پرتو منازعۀ امریکا و ایران

تبیین امنیت ملی افغانستان در پرتو منازعۀ امریکا و ایران

:از متن به رغم تلاشهای دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از حملۀ نظامی نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا، با وقوع حمله، ایران از طریق همکاری با نیروهای ائتلاف، نقش سازندهای در سرنگونی طالبان ایفا کرد، با استقرار نیروهای خارجی و تأمین ثبات نسبی در سالهای اولیۀ حضور آنان در افغانستان، خواستۀ خروج تدریجی این نیروها از افغانستان از سوی کشورهای منطقه […]

COMPARE FELLOWSHIP 2023-2024: CALL FOR APPLICATIONS

COMPARE FELLOWSHIP 2023-2024: CALL FOR APPLICATIONS

Compare is a leading journal of international and comparative education, publishing eight issues a year of high quality articles on diverse issues of educational policy and practice around the world. It is the official journal of the British Association of International and Comparative Education (BAICE), which works to support activities of research, teaching and collaboration in the field. In order to […]

RSS
Follow by Email