Announcements
صنوف  آنلاین انگلیسی برای دختران و زنان افغانستان 

صنوف  آنلاین انگلیسی برای دختران و زنان افغانستان 

آیا شما یک خانم افغان هستید که قصد ادامه تحصیل را دارید اما سطح زبان انگلیسی شما مانع کسب فرصت های تحصیلی در دانشگاه ها/ پوهنتون های معتبر دنیا شده است؟
پس فورم ضمیمه را تکمیل کنید و شانس خود را برای شمولیت در کلاس های اختصاصی زبان انگلیسی توسط اساتید بین المللی زبان فراهم نمایید.

با هم برای آینده بهتر برای افغانستان و جهان !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyypZu7apUwX28E4jjzG-0kU7mxSxLEhZtSQB5kHjN9lH-rA/viewform

3 thoughts on “صنوف  آنلاین انگلیسی برای دختران و زنان افغانستان 

Comments are closed.