صنوف  آنلاین انگلیسی برای دختران و زنان افغانستان 

صنوف  آنلاین انگلیسی برای دختران و زنان افغانستان 

آیا شما یک خانم افغان هستید که قصد ادامه تحصیل را دارید اما سطح زبان انگلیسی شما مانع کسب فرصت های تحصیلی در دانشگاه ها/ پوهنتون های معتبر دنیا شده است؟پس فورم ضمیمه را تکمیل کنید و شانس خود را برای شمولیت در کلاس های اختصاصی زبان انگلیسی توسط اساتید بین المللی زبان فراهم نمایید. با هم برای آینده بهتر […]

فورم اشتراک در برنامه های تخصصی دیتاساینس

فورم اشتراک در برنامه های تخصصی دیتاساینس

:برای اشتراک در دوره های تخصصی دیتاساینس در رشته های ذیل – Python Programming – Data Engineering -Data Mining -Statatistics – Machine Learning که توسط یکی از پوهنتون/دانشگاه های معتبر ایالات متحده امریکا برای جوانان افغان دایر خواهد شد فورم سروی ذیل را تکمیل کنید https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTVWNW32fj0nYGf1DWLBtrz5NsPSEqzv2ScuPDLHUj4Ed81w/viewform?fbclid=IwAR3PFSSQcNHtD5gsMsh1VNQ41dlESWvE4_4E4ecGj06LPZmUai5AJQzJdhk

Grants for Afghan Scholars

Grants for Afghan Scholars

Research Grants for Scholars  The Afghanistan Research Initiative, Graduate School of Development, offers support to Afghan scholars in the diaspora or non-Afghan scholars holding university or research positions conducting research and who can engage Afghan students as assistants in their projects. Preference is given to research projects in the social sciences, humanities, gender studies, and biological, earth, and environmental sciences […]

COMPARE FELLOWSHIP 2023-2024: CALL FOR APPLICATIONS

COMPARE FELLOWSHIP 2023-2024: CALL FOR APPLICATIONS

Compare is a leading journal of international and comparative education, publishing eight issues a year of high quality articles on diverse issues of educational policy and practice around the world. It is the official journal of the British Association of International and Comparative Education (BAICE), which works to support activities of research, teaching and collaboration in the field. In order to […]

Opportunity grant

Opportunity grant

Opportunity grants aim to nurture and encourage innovative ideas and approaches on SRHR advocacy in new contexts. They allow local, small civil society and grassroots organisations to drive the advocacy agenda and ensure change happens.  For this Opportunity grant call, AmplifyChange seeks to fund civil society organisations that aim to implement projects focusing on sexual and reproductive health rights.  The […]

برنامه حمایتی برای ژورنالیستان در تبعید

برنامه حمایتی برای ژورنالیستان در تبعید

آکادمی دویچه وله مرحله دوم یک برنامه حمایتی برای کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران افغان در آسیای جنوبی و مرکزی را راه اندازی نموده استبرای کسب معلومات بیشتر و درخواست اشتراک در این برنامه به لینک ذیل مراجعه کنید. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IPgBJLSyeE6cS8oToNnBPbj7nuCO5EpPgZ3A2PBXuipUNjZDS1pXNDZGU1BETEwzUjdGSVg1T1FCVi4u